Jak hlasovat?

Do hlasování se může zapojit i široká veřejnost, přátelé a příznivci jednotlivých soutěžících, rodina nebo zkrátka každý, kdo chce svým hlasem podpořit mladé umělce i jejich učitele.
Hlasování veřejnosti probíhá přímo pod soutěžním obrázkem jednoduchým přidělením bodů - OHODNOTIT. Každý návštěvník může jednomu obrázku přidělit 1, 2, 3, 4 až 5 bodů, formou „hvězdiček“. Přičemž jedna hvězdička = jeden bod. (Pokud chcete udělit např. 5 hvězdiček - kliknete přímo na pátou hvězdičku v řadě)

Z každé unikátní IP adresy je možné přidělit body jednomu obrázku vždy pouze jednou. Pokud máte na jedné IP adrese připojeno několik počítačů, dovolí systém jen hlasování z jednoho PC) Další hlasování je možné např. přes mobilní data z telefonu. Připojení hlasovacích robotů považujeme za porušení pravidel a nečestné jednání. 

Po skončení každého ročníku je vyhlášena Cena veřejnosti, kterou obdrží autor obrázku s celkovým největším počtem získaných bodů (hvězdiček) od hlasující veřejnosti napříč všemi kategoriemi. Cena veřejnosti je udělována jednomu jedinému obrázku ze všech kategorií dohromady. (nikoli v každé kategorii) Hlasy veřejnosti budou sečteny k 31.5. 

U detailu každého obrázku jsou průběžně zveřejňovány údaje o počtu hlasujících pro daný obrázek, o aktuálním celkovém počtu získaných bodů i o průměrném hodnocení.