Jak se zapojit?

Pravidla

Každý autor může zaslat do soutěžní části jen jednu práci. Další práce může zaslat do nesoutěžní přehlídky.
U prací vytvořených kolektivem autorů bude místo uvedení jména autora slovo "kolektiv". U společných prací vyplňte průměrný věk tvůrčího kolektivu.

On-line vkládání prací

Plošné práce kvalitně vyfocené nebo naskenované ve formátu JPG, nahrajete po rozkliknutí odkazu PŘIDAT OBRÁZEK.
Obraz nesmí být zdeformován (např. focením pod úhlem), musí být oříznut na čistý formát bez okrajů a rámečku.
Obrázek musí být orientován tak, jak chcete, aby se zobrazoval. (Admin nemá kompetence práce otáčet) 
Pokud se vámi nahraný obrázek zobrazuje po zveřejnění v galerii špatně orientovaný, upravte orientaci obrázku u sebe v PC a nahrajte obrázek znovu. Fotoaparát telefonu často obrázky přetáčí (metadata). 

Kvalita obrázku musí mít nejméně 96dpi. Maximální velikost nahrávaného souboru je omezena velikostí 5 MB.
Proběhne-li vložení správně, obdrží zasílající zprávu o dokončeném vložení. Obraz se v galerii objeví po kontrole a odsouhlasení administrátorem. 

Za informace a vzhled obrázku zodpovídá osoba, která práci do soutěže nahrála (učitel/výtvarník/student)

Dodržení tématu přehlídky. Ze soutěžní přehlídky administrátor nevyřadí žádné originální práce, porota však inspiraci vyhlášeným tématem zohlední při svém rozhodování o vítězných pracích. Zařazeny nebudou kopie známých motivů typu Mickey Mouse, Pokemon, Superman apod.) Práce, které zcela zjevně nejsou na zadané téma zasílejte prosím, do nesoutěžní přehlídky. Fotografie můžete zaslat do nesoutěžní přehlídky, v soutěži nelze hodnotit společně s vytvořenými kresbami a malbami. 

Věkové kategorie 
Příslušná kategorie se přidělí automaticky po zapsání roku narození autora obrázku. Věk dětí nelze přepočítávat na měsíce a dny, neboť údaj o celém datu narození kvůli GDPR nepožadujeme. Platný je věk dosažený v aktuálním roce. Může se tedy stát, že dítě, kterému bude např. 9 let až na podzim bude zařazeno v kategorii 9 -13 let!

Práce žáků a studentů zaslané do soutěžní části hodnotí odborná porota, která určí vítěze jednotlivých kategorií.
Práce může hodnotit i veřejnost hlasováním přímo pod obrázkem, vyhlášena bude Cena veřejnosti.
Práce žáků zaslané do nesoutěžní části mohou hodnotit návštěvníci e-galerie udělením svého hlasu přímo pod obrázkem.
Práce do nesoutěžní přehlídky je možné zaslat i bez uvedení jména autora, pouze pod názvem školy nebo kroužku.
Práce učitelů a dospělých amatérských výtvarníků jsou zasílány pouze do nesoutěžní přehlídky, hodnotit je mohou návštěvníci e-galerie svým hlasem pod obrázkem.

Z každé IP adresy ( PC, mobilní telefon apod.) je možné udělit jednomu obrázku vždy jen jeden hlas.
Zapojení hlasovacích robotů do hlasování považujeme za nečestné a zcela zbytečné. Pokud určitý obrázek obdrží tisíce hlasů, je jasné, že se nejedná o čestné hlasování a výherce tak jistě nebude potěšen. 

Kdo se může zúčastnit

Soutěžní přehlídky se mohou účastnit  (jeden autor = jedna práce, další práce autora je možné nahrát do nesoutěžní přehlídky)

Žáci a studenti

 • základních a středních škol
 • základních uměleckých škol
 • studenti středních uměleckých škol
 • děti z výtvarných kroužků (družiny, DDM apod.)
Nesoutěžní přehlídky se mohou účastnit

Žáci a studenti

 • základních a středních škol
 • základních uměleckých škol
 • studenti středních uměleckých škol
 • děti z výtvarných kroužků (družin, DDM apod.)

Učitelé výtvarných předmětů, dospělí amatérští výtvarníci, osoby s hendikepem

 • učitelé základních a středních škol
 • učitelé základních uměleckých škol
 • učitelé odborných předmětů středních uměleckých škol
 • vedoucí výtvarných kroužků
 • dospělí amatérští výtvarníci
 • osoby s mentálním hendikepem (bez rozdílu věku) 

Kdo vkládá práce na portál

Práce žáků a studentů vkládají na portál učitelé žáků a studentů nebo vedoucí výtvarných kroužků, nebo rodiče a žáci samostatně, po domluvě se svým učitelem, jehož jméno uvádějí v popisce obrázku. Učitelé vkládají své práce s uvedením druhu školy, na které působí. Dospělí amatérští výtvarníci vkládají práce za svou osobu.

 

správná úprava obrázku

nesprávná úprava obrázku

nesprávná úprava obrázku

 

Informace k zasílanému obrazu

Pro zdárné odeslání obrazu musí být vyplněna tabulka údajů ke každé práci zvlášť. Příslušná kategorie se přidělí automaticky po zapsání roku narození autora obrázku. Věk nelze přepočítávat na měsíce, platný je věk dosažený v aktuálním roce. 

 1. kategorie
 2. soutěžní nebo nesoutěžní část
 3. jméno autora (do nesoutěžní části stačí pseudonym nebo slovo anonym)
 4. rok narození autora
 5. název ZŠ, SŠ nebo kroužku (např. ZŠ Jungmannova)
 6. město v ČR
 7. kraj v ČR
 8. výtvarná technika
 9. žánr obrazu (krajina, portrét, abstrakce atd.)
 10. název práce
 11. Do kontaktů k obrázku uvádějte e-mailovou adresu, na kterou chcete obdržet pamětní list, diplom nebo dárkový kupón.

Vyhlášení výsledků a ceny odborné poroty

Po uzávěrce nahrávání (30.4. ve 23.59.59 hod.) bude porota pracovat na vyhodnocení, hlasování veřejnosti bude následně ukončeno 31.5. ve 23.59.59. Na začátku června budou zveřejněny výsledky. Ocenění najdete na první straně každé kategorie a výsledkovou listinu v odkaze "zadání" dokumenty ke stažení. Odborná porota určí 1., 2. a 3. místo, čestná uznání v jednotlivých kategoriích a další nejzajímavější práce v dané kategorii (TOP20 apod.). Mimořádně zajímavé práci může porota udělit také Cenu poroty . Porota si vyhrazuje možnost neudělit v kategorii žádnou cenu nebo udělit více cen (např. dvě první místa apod.).

Hlasy od veřejnosti - hvězdičky
Obraz s největším počtem bodů (hvězdiček) od návštěvníků galerie k 31.5. získá Cenu veřejnosti.
Cena veřejnosti se uděluje jedna za všechny kategorie dohromady.
V jednotlivých kategoriích si však můžete seřadit práce podle počtu hvězdiček od veřejnosti a zjistíte tak, který obrázek v dané kategorii se veřejnosti líbil nejvíce.

Všichni účastníci obdrží mailem, na adresu, ze které byla práce vložena (učitel, škola) nejprve "Pamětní list".
Ocenění autoři následně obdrží mailem také "Diplom" nebo "Čestné uznání" a dárkový kupón. Dárkové kupóny za umístění, Cenu poroty a Cenu veřejnosti daruje generální partner soutěže.