O projektu

 

„Jako pedagog výtvarného oboru na základní umělecké škole jsem v minulých měsících na vlastní kůži poznala, jak je pro naše žáky a studenty důležité udržet si kontakt s výtvarným světem i v době, kdy tomu podmínky moc nepřejí...
  Konfrontace s ostatními vrstevníky a jejich tvorbou, úzký kontakt s učiteli, možnost srovnávání, podpora zdravé soutěživosti – to vše posouvá naše žáky vpřed a motivuje je k další tvorbě. Také učitelé potřebují rozšiřovat své obzory, konfrontovat a inspirovat se prací svých kolegů ze všech koutů republiky.
  Cílem našeho projektu je proto vytvořit pomocí každoročních soutěžních i nesoutěžních přehlídek obsáhlou on-line galerii výtvarných prací žáků a učitelů výtvarných oborů. Portál se sofistikovaným vyhledávacím systémem bude sloužit jako zdroj inspirace k tvorbě pro všechny, kdo přehlídku navštíví; učitelé výtvarné výchovy zde mohou čerpat náměty pro svou tvorbu v hodinách, žáci získají přehled o šikovnosti svých vrstevníků. Rodiny žáků zde mohou zhlédnout práce svých dětí bez nutnosti cestování a mohou je porovnat s pracemi jejich vrstevníků. Zájemci o studium na ZUŠ či středních uměleckých školách zde získají přehled o úrovni výuky i vlastní tvorbě učitelů odborných předmětů. Výtvarné práce jsou přístupné všem on-line, zvláště v době, kdy mohou zůstat kamenné galerie a školy, kde žáci i jejich učitelé většinou vystavují, veřejnosti nepřístupné.“

Mgr.A Andrea Borovská
iniciátorka projektu

Mgr.A Andrea Borovská

1981 – 1985 Střední odborná škola výtvarná, Hollarovo nám., Praha 3, studijní obor propagační výtvarnictví
1985 – 1986 zaměstnána v Propagační tvorbě Praha jako výtvarnice
1987 – 1993 studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze obor grafický design a plakát - prof. Zdeněk Ziegler
1991 – zahraniční studijní stáž na Accademia delle Belle Arti ve Florencii, Itálie, prof. Caldini
2015 – studium pro ředitele škol a školských zařízení obhajoba závěrečná práce „Systematická prezentace školy a PR“
2019 – studium pedagogiky (pedagogická psychologie, didaktika) Vzdělávací institut Středočeského kraje
1997 – 2001 grafička a výtvarnice ve společnosti Český region
2001 – doposud výtvarnice a společnice rodinné reklamní agentury – creative shopu a nakladatelství Machart s.r.o.
2011 – doposud pedagog výtvarného oboru na Základní umělecké škole – výtvarná tvorba kresba, malba, grafické techniky, akční a objektová tvorba, dějiny výtvarné kultury
2014 – zástupkyně ředitelky školy (do 2020)

 • vedoucí výtvarného oboru ZUŠ 
 • realizátor PR školy a spolupráce s partnery ZUŠ
 • realizátor grantových řízení školy
 • realizátor a koordinátor doplňkové činnosti školy
 • vedoucí kurzů přípravy na výtvarné umělecké školy
 • vedoucí malířských soustředění pro studenty – malířský plenér
 • spoluautorka Školního vzdělávacího plánu školy
 • koordináror spolupráce a výměny studentů s partnerským městem Goslar - Německo
 • koordinátorka dětské poroty Filmového festivalu Trilobit Beroun ve spolupráci s Českým filmovým a televizním svazem FITES od roku 2013 - 2019
 • koordinátor spolupráce s Nadačním fondem Magdalény Kožené v projektu ZUŠOPEN
 • aktivní účastník stipendijního programu MenART pro nadané studenty ZUŠ a jejich pedagogy (2018, 2019, 2020)
 • Další zkušenosti : Tvorba projektů za účelem čerpání grantů na kulturní činnost v programu města Beroun (2015- 2020) a Česko-německý fond budoucnosti
 • ICT ve škole - současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy
 • Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí (2015)
 • Animace v kostce – akreditovaný vzdělávací program (2016)
 • GDPR – ochrana osobních dat ve školách
 • Pořádání akcí pro děti na hradě Točník

0

dní zbývá do uzávěrky

2706

přihlášených prací

433

zapojených škol

25913

diváků již hodnotilo